نگارش مقاله علمی | نکاتی در خصوص نگارش کارآمد و موثر یک مقاله علمی

نگارش مقاله علمی | نکاتی در خصوص نگارش کارآمد و موثر یک مقاله علمی

نگارش مقاله علمی | نکاتی در خصوص نگارش کارآمد و موثر یک مقاله علمی

نگارش مقاله علمی | نکاتی در خصوص نگارش کارآمد و موثر یک مقاله علمی :

نوشته کارآمد خوانا است- یعنی واضح، دقیق و کوتاه است. وقتی تصمیم به نگارش مقاله گرفته اید سعی کنید ایده های خود را طوری مطرح کنید که مخاطب بدون زحمت و تلاش، به سرعت و بدون هیچ ابهامی آنها را درک کند. بدین منظور سعی کنید واضح، ساده و قابل فهم بنویسید. برای اینکه مقاله شما به نظر علمی برسد و یا مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد نیازی نیست در مورد علم به صورت غیرمعمول و پیچیده مطلب بنویسید.

برای ساخت جملاتی که به خوبی بازتابی از ایده های شما است، لازم است بر این جملات تمرکز کنید. بهتر است هر ایده در قالب یک جمله بیان شود. در صورت نگارش یک جمله پیچیده (جمله ای که شامل چند بخش متعدد است)، ایده اصلی باید در بخش اصلی جمله بیان شود نه در بخش های فرعی.

ساخت جملات به شیوه منطقی آغاز خوبی است، اما کافی نیست. برای کسب اطمینان از خوانایی جملات باید مطمئن شوید که خواننده برای درک معنی کلمات مجبور به حفظ کردن بخش طولانی از متن نیست و بدین ترتیب بار اضافی به حافظه کوتاه مدت خواننده تحمیل نمی شود. سپس برای رعایت اصل اختصار تلاش کنید و بررسی نمایید که آیا می توایند به جای جملات طولانی تر از جملات کوتاه تر استفاده کرده یا بدون اینکه خدشه ای به وضوح یا دقت وارد شود برخی کلمات را حذف کنید. چنانچه نویسنده مقاله از جملات طولانی فارسی استفاده نموده است، مترجم می تواند در حین ترجمه مقاله، جملات بلند را به چندین جمله کوتاه تبدیل نماید.

استفاده از حروف اختصاری در مقاله

1-مراقب باشید از حروف اختصاری (به عنوان مثال GNP برای نانوذرات طلا( بیش از حد استفاده نکنید. حروف اختصاری باعث می شوند متن تا حد امکان مختصر و کوتاه، اما ممکن است بر ابهام متن نیز بیافزاید. همچنین برخی مخفف ها دارای چندین عبارت کامل هستند (به عنوان مثال برای gross national product  یا تولید ناخالص ملی نیز مشابه نانو درات طلا از GNP استفاده می شود). بنابراین در استفاده از اختصارات زیاده روی نکرده و بیشتر در مواردی که مخفف عبارت بسیار پرکاربرد و مشهور است، مخفف نویسی را به کار گیرید.

2-حروف اختصاری باید با حروف بزرگ نوشته شوند. به عنوان مثال GNP، صحیح است و  gnp صحیح نیست.

3-وقتی حروف اختصاری برای اولین بار در یک متن به کار می روند، شکل کامل آن را درج کنید. ابتدا عبارت کامل و سپس حروف اختصاری  آن را داخل پرانتز بنویسید. توجه نمایید که در ادامه متن می توانید تنها عبارت مخفف را استفاده نموده و نیازی به اوردن عبارت کامل نمی باشد. همچنین کلیه حروف ابتدایی کلمات باید با حرف بزرگ نوشته شوند. به عنوان مثال :

we prepared Gold NanoParticles (GNP) by

مطب ویژه :
چاپ مقاله مهندسی كامپيوتر | اکسپت مقاله مهندسی كامپيوتر

وقتی عبارت مخفف استفاده نشده است، نباید در عبارت کامل از حروف بزرگ استفاده شود:

we prepared gold nanoparticles by

4-به عنوان یک قاعده کلی، ابتدا آنچه را که خواننده می داند یا بهتر می تواند درک کند به کار برده و سپس موضوع جدید را داخل پرانتز قرار دهید. اگر حرف اختصاری شناخته شده تر از عبارت کامل است، به عنوان مثال برای تکنیک هایی مانند SEM یا پروژه هایی مانند FALCON، ابتدا باید عبارت اختصاری آورده شود:

The FALCON (Fission-Activated Laser Concept) program at

5- در موارد معدود که عبارت اختصاری معروف تر است، نیازی به معرفی آن وجود ندارد. به عنوان مثال DNA  در علوم زیستی. با این حال اگر تردید دارید، عبارت اختصاری را معرفی کنید.

6-در مقالات باید چکیده را یک سند متنی مستقل و مجزا تصور کنید. بنابراین، اگر هم در چکیده و هم در کل مقاله از یک عبارت اختصاری استفاده کرده اید، عبارت اختصاری باید دو بار معرفی شود: یک بار در چکیده و بار دیگر وقتی برای اولین بار در متن اصلی ظاهر شده است. با این حال اگر بعد از معرفی عبارت اختصاری، فقط یک یا دو بار از آن استفاده کرده اید، این روند کارآیی چندانی ندارد- سعی کنید از کاربرد عبارت اختصاری خودداری کرده و هر بار عبارت کامل را به کار ببرید، مگر اینکه تصور کنید برخی خوانندگان عبارت اختصاری را بهتر از عبارت کامل می شناسند.

نگارش اعداد در مقاله علمی

به طور کلی، اعداد تک رقمی (صفر تا نه) به صورت کلمه – مانند in three hours- و اعداد چند رقمی( 10 و بالاتر) به صورت عددی – مانند in 24 hours – نوشته می شوند. این قانون کلی چند استثنا دارد، اما همانطور که در ادامه مشاهده می شود بیشتر به شهود و تشخیص نویسنده بستگی دارد.

اعداد 0 تا 9 را در موراد زیر به صورت عدد نگارش نمایید و نه به صورت حروف:

– وقتی از حروف اختصاری واحدها استفاده می کنید مانند 3mV

– در تاریخ ها و ساعت ها   3 October, 3 pm

– برای معرفی اشکال و سایر آیتم ها  Figure 3

– برای همخوانی، وقتی که اعداد با اعداد بزرگتر ترکیب شده است:

 series of 3, 7, and 24 experiments

برای اعداد بالای 10 که در ابتدای جمله یا عنوان آمده اند از نوشتار حروفی استفاده کنید

 Two thousand eight was a challenging year for

یا اینکه می توانید جمله را به نحو دیگری بازسازی کنید

 The year 2008 was challenging for

استفاده از حروف بزرگ در نگارش مقاله

در زبان انگلیسی، در موارد زیر از حروف بزرگ استفاده می شود:

1- در آغاز :  آغاز جمله، عنوان و غیره.

2-اسامی خاص، شامل اسم هایی که به گروه ها اشاره دارند physics و the Physics Department  را مقایسه کنید.

3- آیتم هایی که توسط اعداد خود شناخته می شوند. next figure و in Figure 2 را مقایسه کنید.

مطب ویژه :
برای تقویت رزومه، کتاب چاپ کنیم یا مقاله؟ | اکسپت و چاپ مقاله در رشت توسط پایان نامه من شعبه رشت

4- برای کلمات خاص: نام روزها Monday و ماه هاApril، صفات ملیتی Algerian و غیره.

توجه: در رابطه با اسامی عام نباید از حروف بزرگ استفاده شود:  نباید برای برجسته سازی یک مفهوم، یک تکنیک یا یک ترکیب از حروف بزرگ استفاده کنید. به عنوان مثال:

 finite-element method  و نه Finite-Element Method

mass spectrometry  و نه Mass Spectrometry

carbon dioxide  و نه Carbon Dioxide

مگر اینکه قصد معرفی یک عبارت اختصاری را داشته باشید.

استفاده از خط پیوند(hyphens) در نوشتن مقاله

در زبان انگلیسی برای شفاف سازی روابط در زنجیره ای از کلمات از خط پیوند استفاده می شود. low impact of the temperature بدون خط پیوند به معنی “تاثیر پایینِ دما” است، اما low-temperature impact  با خط پیوند نشان دهنده” تاثیر در دمای پایین” است.

 این خطوط پیوند که برای صفات (اسم هایی که به عنوان صفت به کار می روند)  مفید و کاربردی هستند، برای قیدها کاربردی ندارند. به عنوان مثال، a highly interesting paper نیازی به خط پیوند ندارد.

در کل نباید برای پیشوندها خط پیوند به کار رود- یعنی بخشی که فی نفسه یک واژه نیست و به ابتدای یک کلمه افزوده شده و معنی آن را تغییر می دهد. بنابراین، کلمات دارای پیشوند باید چنین نوشته شوند:

Multichannel, nonlinear, preamplifier, postdoctoral, realign

به عنوان استثنای این قانون کلی، از خط پیوند برای جدا کردن حروف صدادار که در غیر این صورت با هم و سرهم خوانده می شوند استفاده می شوند.
مانند pre-embryo
و یا وقتی کلمه اصلی با حرف بزرگ نوشته می شود
مانند   pre-Columbian

استفاده از علائم نگارشی در نوشتن مقاله علمی

برای نشانه گذاری یا نقطه گذاری در زبان انگلیسی قواعد زیادی وجود دارد؛ در ادامه به سه مورد که برای افراد غیرانگلیسی زبان دشوارهستند اشاره شده است.

1-به عنوان یک قانون کلی، بین فاعل و هر چه که قبل از آن آمده است- فارغ از میزان کوتاهی آن- از ویرگول استفاده کنید، به عنوان مثال

 Surprisingly, the temperature did not increase

این ویرگول همیشه ضرورت ندارد، اما همیشه به درک بهتر مفهوم جمله کمک می کند.

2-در توالی های دارای سه یا بیش از سه آیتم، آیتم ها را با ویرگول از هم جدا کنید.

 red, white, and blue

yesterday, today, or tomorrow

از ویرگول برای عبارات متوالی که دارای دو آیتم هستند، استفاده نکنید.

3-در بیان فهرست وار، کلمه and را حذف کنید. به عنوان مثال در عبارت زیر توجه نمایید در حالت اول کلمه and استفاده شده است ولی در حالت دوم که بیان فهرست واری از همان جمله اول است، کلمه and حذف شده است.

The system is fast, flexible and reliable

The system is

fast-

,flexible-

.reliable-

برای چاپ مقاله علمی و پژوهشی و مشاوره انجام پایان نامه دکتری و مشاوره پایان نامه ارشد با ما تماس بگیرید : 09353132500

پایان نامه من بزرگترین سامانه تخصصی مشاوره پایان نامه در ایران

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.