مقدمه مقاله چیست ؟ | چگونه بفهمیم مقدمه مقاله ما مناسب است؟

مقدمه مقاله چیست ؟ | چگونه بفهمیم مقدمه مقاله ما مناسب است؟

مقدمه مقاله چیست ؟ | چگونه بفهمیم مقدمه مقاله ما مناسب است؟

مقدمه مقاله چیست ؟ | چگونه بفهمیم مقدمه مقاله ما مناسب است؟ :

مقدمه مقاله چیست ؟

اولین و مهم ترین بخش هر تحقیق مقدمه می باشد که بیشترین تاثیر را در جذب مخاطب و کیفیت مقاله دارد. هدف اصلي از بيان مقدمه پاسخ به اين سوال است كه «چرا پژوهش انجام شده است». اغلب اوغات با توجه به محدود بودن زمان داوران و مراجعه کنندگان به مقاله فقط مقدمه را مطالعه می کنند و باید کیفیت بسیار زیادی داشته باشد. براساس بررسي هاي صورت گرفته به عبارت ديگر اكثر داوران در مجلات علمي تصميم خود را پيرامون قبول يا رد مقاله در 15 دقيقه اول خواندن آن كه عمدتاً منطبق با مقدمه است مي گيرند. لذا صاحبنظران مقاله نويسي پيشنهاد مي كنند كه حداقل نيمي از زمان نوشتن مقاله، به نگارش مقدمه و نتيجه گيري اختصاص يابد. رسالت اصلي مقدمه، پاسخ گويا به اين سوال است كه چرا مطالعه انجام شده و انگيزه پژوهشگر از انجام آن چه بوده است. ذكر دقيق اينكه چه مطلبي قرار است در مقاله بيان شود و موضوع اصلي مطالعه چيست مهمترين موضوعي مي باشد كه به آن پرداخته مي شود.

مقدمه مقاله ساختار مشخصی دارد که نویسنده باید طبق این فرمت و ساختار مقدمه را بنویسید:

ساختار كلي و محتواي مقدمه چيست؟

بطور كلي ساختار مقدمه از توالي زير پيروي مي كند:

 1. ارائه زمينه و ديدگاه درباره موضوع و اهميت
 2. مروري كوتاه بر متون علمي موجود
 3. بيان منطق منجر به انجام پژوهش
 4. بيان هدف مطالعه

اولين خط مقدمه را مي توان مهمترين بخش آن در نظر گرفت چرا كه محور آن ايجاد انگيزه در خواننده از طريق تبيين اهميت و گستردگي موضوع مطالعه است. در جمله اول مقدمه معمولاً موضوع اصلي مطالعه معرفي مي شود. پاراگرافهاي بعدي به بررسي متون و ذكر هدف مطالعه اختصاص دارد. همواره سير ارايه مطلب در مقدمه از عام به خاص است؛ به عبارت ديگر نويسنده، مطلب را از جنبه هاي كلي شروع مي كند و رفته رفته به قسمتهاي اختصاصي تر مي پردازد تا در نهايت لزوم انجام مطالعه را براي تكميل آنچه تاكنون انجام شده روشن نمايد.

چگونه بفهمیم مقدمه مقاله ما مناسب است؟

در مقدمه مقاله دو کار مهم باید انجام گرفته باشد تا مقدمه موفق و مناسب باشد. نخست اینکه هدف مقاله به طور دقیق و شفاف بیان شده باشد. و نکته دوم اینکه به طور قطعی و مستدل مشخص شود چرا این موضوعی که در مقاله می­ خواهیم بیان کنیم مهم بوده و در بین تحقیق­ های گذشته جایش خالیست.

مطب ویژه :
نگارش بخش روش مقاله | نگارش بخش مواد و روش ها در مقاله علمی

تصور کنید قرار است در سه یا پنج جمله این دو مساله را برای مخاطبی که در حوزه تحقیقاتی شما کار می­ کند بیان کنید به طوری که او قانع شود. بنابراین اگر بعد از نوشتن مقدمه، برای مخاطب مساله ­ای مبهم باقی مانده باشد یا در مورد ضرورت تحقیق و پژوهش ما تردیدی داشته باشد، در نگارش مقدمه موفق نبوده ­ایم.

زمان نوشتن مقدمه چه موقعی است ؟

يك ترتيب منطقی برای نگارش مقاله می تواند به اين صورت باشد كه ابتدا بخش مواد و روش ها، سپس نتايج، آن گاه مقدمه و در انتها بخش بحث مقاله ذکر گردد، هر چند عده ای اعتقاد دارند مقدمه بايد قبل از نوشتن ساير قسمت های مقاله نوشته شود و برخي هم معتقدند كه باید در انتها اضافه شود؛ اما به هر شكل توجه و دقت كافی از سمت نويسنده در تنظيم مقدمه ضروری می باشد.

مقدمه اصلی ترین بخش پژوهش است در نوشتن این قسمت عجله نکنید و همه دقت و تلاش خود را به کار بگیرید تا نهایتا موفق به نگارش یک مقدمه اصولی شوید که از دید داوران قابل قبول باشد. با توجه به اینکه ابتدا مقدمه بررسی خواهد شد باید دقیقت از سایر بخش های مقاله نوشته شود. فرمت و چهارچوب و تکنیک هایی که در ادامه برای نوشتن مقاله گر آوری شده است توجه کنید و سعی کنید با رعایت این قواعد و تکنیک ها نگارش را انجام دهید.

نکات کلیدی در رابطه با نگارش مقاله

 • مقدمه از كليات شروع و به سمت جزئيات حركت كند.
 • در ابتداي مقدمه سعي شود زمينه مسأله و سپس خود مسأله بيان شود.
 • زمينه مسأله بايد شواهدي دال بر وجود مسأله با استناد به نظرات متخصصان و يا نتايج پژوهش هاي پژوهشگران مطرح كند.
 • زمينه مسأله بايد علل احتمالي بروز مسأله، محدوده مسأله و ويژگي هاي آن را مشخص سازد.
 • بيان مسأله در واقع همان هدف كلي تحقيق است يا مي تواند به صورت يك سوال كلي نيز مطرح شود.
 • در بيان مسأله بايد تمام متغيرهاي مورد مطالعه شامل مستقل، وابسته، تعديل كننده و واسطه اي (در صورت وجود )گنجانده شود.
 • زمينه مسأله در حد يك پاراگراف و بيان مسأله در حد يك تا دو جمله باشد.
 • اگر پژوهش مبتني بر نظريه يا نظريه هاي خاصي است در حد يك پاراگراف مباني نظري پژوهش ذكر شود.
 • پيشينه تجربي پژوهش كوتاه باشد و صرفاً نتايج مطالعات كاملاً مرتبط و اصلي به گونه انتقادي بازنگري شود. ذكراين نكته ضروري است كه منظور از بررسي ادبيات پژوهش نقل آن نيست، بلكه يك بازنگري انتقادي است كه ازخلال اين بازنگري مسأله پژوهشي تصريح مي شود.
 • پيشينه تجربي به گونه اي بيان شود كه مطالعه شما را در چهارچوب پژوهش هاي انجام شده و وسيع تر قرار دهد. به عبارت فني تر، ضرورت مطالعه خود را بر اساس شكاف در يافته هاي قبلي توجيه كنيد.
 • مباني نظري و پيشينه تجربي به گونه اي بيان شود كه منطقي براي گزاره هاي پژوهش فراهم آورد.
 • اهميت مطالعه ذكر شود. اهميت مطالعه مي تواند به طور آشكار بيان شود و يا در بيان مسأله يا هدف پژوهش مستتر باشد.
 • به طور كلي، در مقدمه سعي شود مسأله و گستره آن به گونه بارز مطرح شود و بر مبناي ادبيات پژوهشي گزاره هايي براي حل اين مسأله پيشنهاد شود.
 • سعي شود مقدار حجم مقدمه خلاصه مبسوط % ۲۰ از كل مطالب نگارش شده باشد.
 • از کلمات غیر ضروری در نوشتن مقدمه استفاده نکنید.
 • همه ی ما می دانیم که شما تمایل دارید اطلاعات جدید مقاله خود را ارایه دهید اما فراموش نکنید که در مقدمه می بایست یک تصویر کلی از مقاله ارائه دهید.
 • مقدمه باید روی یک نقطه نظر خاص جهانی سازماندهی شود و خوانندگان را به سمت اهداف مقاله هدایت کند.
 • هدف تحقیق و مقاله انتخاب استراتژی مناسب برای پاسخ به سوالات است اما مقدمه نباید با نتایج فبحث و نتیجه گیری ادغام شود. همیشه آنها را از هم جدا نگه دارید تا مطمن شوید که مقاله ی شما در بخش های بعدی ادامه می یابد.
 • فرضیه و اهداف تحقیق بایستی به وضوح در پایان مقدمه نوشته شوند.
 • از عباراتی مانند “جدید ” ،”اولین بار ” ، “اولین ” در مقدمه خیلی کم استفاده کنید.
 • جملات بایستی در زمان حال ساده نوشته شوند.
 • منابع بایستی از مقالات منتشر شده به روز و کتابهای معتبر انتخاب شوند.
 • جملات بایستی جذاب و وسوسه انگیز باشند.
مطب ویژه :
چاپ مقاله تضمینی ISI در یکماه | بهترین موسسه های چاپ مقاله در تهران

 

مقدمه مقاله چیست ؟ | چگونه بفهمیم مقدمه مقاله ما مناسب است؟

برای چاپ مقاله علمی و پژوهشی و مشاوره انجام پایان نامه دکتری و مشاوره پایان نامه ارشد با ما تماس بگیرید : 09353132500

پایان نامه من بزرگترین سامانه تخصصی مشاوره پایان نامه در ایران

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.