رفرنس دهی در مقالات | نکات مهم در خصوص ارجاع دادن یا رفرنس دهی در مقالات

رفرنس دهی در مقالات | نکات مهم در خصوص ارجاع دادن یا رفرنس دهی در مقالات

رفرنس دهی در مقالات | نکات مهم در خصوص ارجاع دادن یا رفرنس دهی در مقالات

رفرنس دهی در مقالات | نکات مهم در خصوص ارجاع دادن یا رفرنس دهی در مقالات :

تعریف رفرنس دهی یا ارجاع دادن

ارجاع دادن، یعنی منبع چاپ شده یا چاپ نشده­ ای را که در نوشتن مقاله تحقیقاتی خود از آن بهره گرفته ­اید و اطلاعاتی بدست آورده­ اید، به صورت رسمی ذکر کنید.

اهمیت ارجاع به منابع

ارجاع به خوانندگان نشان می­دهد که شما مطالب خود را از کجا بدست آورده ­اید و آنها می­توانند به کمک آن منابع، مطالعه شما را نقد و تحلیل کنند و همچنین اطلاعاتی راجع به مطالعات پیشین در این حوزه بدست آورند. بیان منابع، بهترین دفاع در مقابل ادعای سرقت ادبی است.

ارجاع به کارهای دیگران مهم است زیرا:

1-ارجاع مناسب سبب می­شود که خوانندگان بدانند مطالب شما از کجا آمده ­اند. ارجاع درست به خوانندگان کمک می­کند که دانش خود را درباره آن موضوع افزایش دهند. یکی از موثرترین استراتژی­ه ایی که به کار شما اعتبار می­دهد، بیان یادداشت ­ها یا ارجاع به منابع مشهور است.

2-ارجاع به ایده­ ها و سخنان دیگران نشان می­دهد که شما مرور کاملی بر روی مقالات این حوزه تحقیقاتی انجام داده­اید. و در نتیجه، تحقیقات خود را با یک دیدگاه نقادانه و آگاهانه انجام داده ­اید. فهرست منابعی که به کار برده ­اید، اعتبار شما را به عنوان نویسنده کار افزایش می­دهد.

3-می­توان از ایده­ های محققان دیگر برای تقویت مباحث خود استفاده کرد. در بسیاری از موارد، مباحثی که محققان دیگر مطرح می­کنند، پیش ­زمینه خوبی است که می­توانید بر اساس آن، بر اهمیت کار خود تاکید کنید و شواهدی برای پاسخ به سوال «خوب که چی» ارائه کنید.

4-می­توانید از ایده ­های محققان دیگر بهره بگیرید و توضیح دهید که چرا به رویکردهای دیگری نیاز داریم. اگر شما با ایده ­های محققی موافق نباشید یا بر این باور باشید که شکافی در درک مسئله تحقیقاتی وجود دارد، ارجاعات شما، منابعی هستند که به کمک آنها نشان می­دهید که باید اقدامات متفاوتی صورت گیرد یا دیدگاه دیگری در نظر گرفته شود.

5-همانگونه که دیدگاه محققان دیگر می­توان مباحث شما را تقویت کند، اگر تحقیقات آنها دچار چالش باشد، می­تواند بر اعتبار کار شما تاثیر منفی بگذارد. اگر به مقاله مناسبی ارجاع ندهید، در صورتی که حقایق یا ایده ­های ارجاع داده شده نادرست از آب دربیاید، شهرت شما به خطر می­افتد. همچنین اگر به مقالات مناسب ارجاع بدهید، خوانندگان دیگر فکر نمی­کنند که شما یافته ­های دیگران را در نظر نگرفته­ اید یا به آن اهمیت نداده ­اید.

6-ایده ­ها، تحت مالکیت معنوی هستند و اگر بیان نکنید که ایده­ مورد استفاده را از کجا بدست آورده ­اید، ممکن است تحت پیگرد جدی قرار بگیرید. در جهان دانشگاهی و حرف ه­ای، عدم ارجاع به مالکیت معنوی دیگران، حرفه و شهرت شما را تخریب می­کند و ممکن است منجر به اعمال قانون شود. وقتی به عنوان یک دانشجو به منابع ارجاع می­دهید، در واقع عادت می­کنید که منبع کارهای دیگران را ذکر کرده و آنها را به درستی ارجاع دهید.

نکته: در نوشته ­های دانشگاهی، باید مشخص کنید که کدام ایده، حقیقت، تفکر و مفهوم متعلق به شماست و کدامیک از تحقیقات و کارهای دیگران بدست آمده است. خواه ایده را خلاصه کنید، تفسیر کنید یا به صورت نقل قول مستقیم بیان کنید، اگر ایده اصلی خود شما نباشد، باید منبع آن را ذکر کنید. تنها استثنائی که در این قاعده وجود دارد، اطلاعاتی است که به عنوان یک واقعیت شناخته شده است [مثلاً جرج واشینگتن اولین رئیس­ جمهور ایالات متحده است]. با این حال توجه داشته باشید که هر واقعیت شناخته شده معمولاً بر اساس فرهنگ ایجاد شده و با انحرافات اجتماعی و زیبایی­ شناسانه شکل گرفته است. اگر شما درباره یک حقیقت شناخته شده شک دارید، خود را از مشکل سرقت ادبی نجات دهید و به منبعی ارجاع دهید یا از استاد خود بخواهید که درباره نحوه ارجاع آن مطلب به شما توضیح دهید.

ساختار و سبک نوشتن

ارجاع به منابع، بدین معنی است که به صورت سیستماتیک نشان دهید که چه اطلاعات یا ایده­ هایی را از کار نویسندگان دیگر وام گرفته­ اید و منشأ این اطلاعات از کجاست. شما باید به ترتیب انجام تحقیقات، منبع آنها را بیان کنید اما همزمان باید بیان کنید که اندیشه ­ها و ایده ­های اصلی شما کدام موارد هستند و اندیشه ­ها و ایده ­های دیگران کدام موارد هستند.

در حوزه ­های مختلف تحقیقاتی، رویکردهای مختلفی برای ارجاع به منابع وجود دارد. همواره، با استاد خود درباره سبک ارجاع منابع صحبت کنید زیرا مهم است که سبک ارجاعی که در مقاله خود به کار می­برید را کاملاً بلد باشید و به درستی به کار گیرید. اگر استاد شما بگوید که «هر چه می­خواهید انتخاب کنید، فقط درست باشد» شما سبک ارجاعی را انتخاب کنید که بیشتر با آن آشنایی دارید یا برای کارتان مناسب­تر است [مثلاً اگر در رشته تاریخ فعالیت دارید، Chicago را انتخاب کنید؛ اگر در یک دوره آموزشی هستید، APA را انتخاب کنید، اگر یک دوره نویسندگی عمومی یا ادبیات را می­گذرانید، MLA را انتخاب کنید].

دستورال عمل­ های کلیدی در خصوص رفرنس دهی

1-آیا من نباید به کارهای دیگران رجوع کنم؟

مشکلی وجود ندارد! اگر در جای مناسبی استفاده کنید، بیان تحقیقات دیگران هرگز به این معنی نیست که کار شما استاندارد یا اصیل نیست. در واقع، خلاف این مسئله صادق است. اگر شما مقاله خود را بدون ارجاعات مناسب به مطالعات پیشین بنویسید، این سیگنال را به خواننده می­دهید که با پیشینه علمی کار خود آشنایی ندارید و این امر اعتبار مطالعه شما و اعتبار خود شما را به عنوان محقق پایین می ­آورد. کاربرد مرجع در یک نوشته دانشگاهی نه تنها شما را از ادعای سرقت ادبی نجات می­دهد، بلکه یکی از مهم­ترین روش­هایی است که بیانگر دانش و درک شما از پژوهش ­های پیشین این حوزه تحقیقاتی است. در واقع، این کار یک روش هوشمندانه برای ارائه مطلب خود به خوانندگان است.

2-اگر متوجه شوم که ایده خودم پیشتر توسط محقق دیگری بررسی شده است، باید چه کنم؟

از کار نویسنده دیگر چشم­پوشی نکنید زیرا این پیام را به خوانندگان می­دهید که اطلاعات یا ایده خود را بدون ارجاع درست از دیگری گرفته ­اید [یعنی سرقت ادبی] یا نتوانسته ­اید مرور کاملی از مقالات این حوزه انجام دهید. شما باید بدین صورت تحقیقات دیگران را ذکر کنید: [به مقاله Smith, 2002 نگاه کنید]، سپس منبع کامل آن را در فهرست مراجع خود ذکر کنید. با بیان تحقیقات پیشین در واقع شما اهمیت مسئله مورد بررسی را نشان می­دهید و می­توانید تفاوت تحلیل خود با دیگران را بیان کنید [مثلاً مطالعه پیشین مربوط به ده سال گذشته است و متغیرهای جدید در آن لحاظ نشده است]. واکنش نشان دادن به تحقیقات پیشین می­تواند به صورت زیر باشد: بیان کنید که چگونه مطالعات پیشین در این حوزه را در مطالعه خود به روز رسانی کرده­اید، یک چشم ­انداز جدید یا متفاوت ارائه کنید، از روش متفاوتی برای گردآوری داده و/یا توصیف یک مجموعه دستورالعمل، توصیه، اقدام یا راه ­حل استفاده کنید.

3-اگر بخواهیم که نسخه جدیدی از کار دیگری را به کار گیرم، باید چه کنم؟

شما باز هم باید به کار اصلی ارجاع دهید. به عنوان مثال، می­توانید از یک جدول آماری استفاده کنید و مقالاتی که در سال 1996 توسط Smith منتشر شده است را بیان کنید اما تغییراتی در آن ایجاد کنید و داده ­های جدیدی به آن اضافه کنید. نمودارهای اقتباسی را به صورت [اقتباس از Smith 1996] ارجاع دهید، سپس منبع کامل را در فهرست منابع خود بیاورید. شما می­توانید از جملات دیگری نیز برای بیان رابطه دقیق منبع اصلی و نسخه­ای که شما ارائه کرده ­اید استفاده کنید مانند «بر اساس Smith, 1996» یا «خلاصه شده از Smith, 1996». بیان منبع اصلی به خواننده کمک می­کند که دریابد اطلاعات برای اولین بار از کجا آمده ­اند و شما به چه نحوی از آن در تحقیقات خود استفاده کرده­اید.

4-اگر نویسندگان مختلف اطلاعات یا ایده­ های بسیار مشابهی ارائه کرده باشند، باید چه کنم؟

شما می­توانید با بیان جملاتی مانند زیر، ایده ­ها یا اطلاعاتی که در کار دیگران وجود دارد را نشان دهید: «اگرچه در واقع محققان بسیاری این نظریه را برای درک روابط اقتصادی میان ملل به کار برده ­اند [به عنوان مثال، به مقالات Smith, 1989؛ Jones, 1991؛ Johnson, 1994؛ Anderson, 2003 نگاه کنید]، تا کنون به نظریاتی که اقدامات سازمان­ های غیردولتی را در اقتصاد جهانی بررسی می­کنند، توجه خاصی نشده است». اگر شما تنها به یک نویسنده یا تنها به مطالعات جدید ارجاع دهید، آنگاه خوانندگان شما ممکن است فکر کنند که تنها یک نویسنده درباره این موضوع کار کرده است یا نتیجه ­گیری کنند که شما مرور کاملی روی مقالات انجام نداده ­اید. با ارجاع به هم نویسندگانی که مطالعاتی در این حوزه انجام داده ­اند، خوانندگان شما، ایده کاملی از وسعت تحلیلی که در تهیه این مقاله انجام داده ­اید، دریافت می­کنند. اگر مقالات زیادی در این حوزه انجام شده است، جامع­ترین و جدیدترین کارها را توصیف کنید زیرا خود آن مقالات روی مطالعات قدیمی­تر بحث می­کنند و بدانها ارجاع می­دهند. با این وجود، بیان کنید که تحقیقات قابل­ توجهی در این حوزه انجام شده است تا خوانندگان بدانند که شما از این مسئله آگاه هستید.

5-اگر من دریابم که آنچه می­خواهم شرح دهم را دقیقاً یک محقق دیگر بیان کرده است، چه کنم؟

در علوم اجتماعی، مرسوم است که با گذر زمان، یک تحقیق قدیمی را دوباره تکرار می­کنند اما شرایط آن را تغییر می­دهند یا متغیرهای جدیدی که موردنیاز است را بدان اضافه می­کنند. اگر کسی به تازگی تحقیق کاملی درباره آنچه مد نظر شماست، انجام داده باشد، آنگاه شما احتمالاً مجبور می­شوید موضوع خود را تغییر دهید یا حداقل مقالات را مرور کنید تا چیز جدیدی درباره آن مسئله پیدا کنید. با این وجود، اگر شخص دیگری به صورت مختصر مطلبی را بیان کرده است که دقیقاً با آنچه شما می­ خواهید بگویید مطابقت دارد، باید آن را به صورت مستقیم نقل قول کنید و به منبع آن ارجاع دهید. اگر ببینید که ایده عالی شما یا بینش مهمتان پیشتر توسط کس دیگری بیان شده است، ناامید نشوید. اینکه بتوانید نویسنده­ ای را پیدا کنید که همان نکته شما را بیان کرده است، به شما این امکان را می­دهد که مشروعیت کار خود را نشان دهید و همچنین اهمیت مسئله تحقیقاتی مورد نظر خود را بیان کنید. راهکار این است که یک روش جدید و خلاقانه بر اساس آن ایده ارائه کنید.

6-آیا اگر منبعی مدتها پیش چاپ شده است، باید به آن ارجاع دهم؟

مسلماً، هر منبعی که در مقاله شما مورد استفاده قرار می­گیرد باید ارجاع داده شود فارغ از اینکه چه زمانی چاپ شده است. با این وجود، در بیان تحقیقات پیشین این حوزه، معمولاً بهتر است که بر مطالعات جدیدتر متمرکز شویم زیرا خود این مقالات بر اساس تحقیقات قدیمی­تر انجام شده­اند. در مورد ویرایش­های جدید یا اصلاح شده کتاب­ها نیز این امر صادق است مگر اینکه ویرایش قدیمی­تر، اطلاعات یکتایی داشته باشد که در ویرایش ­های جدیدتر نیامده باشد. وقتی که به مقالات قدیمی­تر ارجاع می­دهید، در زمان ارجاع، مسئله تحقیقاتی را به عنوان راهنمای خود در نظر داشته باشید. ممکن است مطالعه ­ای در چهل سال پیش، مسئله تحقیقاتی مد نظر شما را بررسی کرده است، اما لازم باشد که آن را بررسی کنید و در فهرست منابع وارد کنید زیرا آن تحقیق، بنیادی است حتی اگر یافته­ های آن دیگر با شرایط جدید یا تفکر کنونی مطابقت نداشته باشند [یک راه برای تعیین اینکه آیا مطالعه­ ای بنیادی هستند یا خیر، این است که در «Google Scholar» ببینید که در سال­های اخیر چقدر به این مقاله ارجاع داده شده است. با این وجود، اگر یک مقاله قدیمی، تنها ارتباط اندکی با مسئله تحقیقاتی شما دارد یا در مطالعات جدیدتر نیز بدان ارجاع شده است، بهتر است آن را در فهرستی تحت عنوان «مقالات بیشتر» بیاورید.

 

برای چاپ مقاله علمی و پژوهشی و مشاوره انجام پایان نامه دکتری و مشاوره پایان نامه ارشد با ما تماس بگیرید : 09353132500

پایان نامه من بزرگترین سامانه تخصصی مشاوره پایان نامه در ایران

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.