گرد آوری و تحلیل داده ها پایان نامه | گرد آوری و تحلیل داده ها در روش تحقیق

گرد آوری و تحلیل داده ها پایان نامه

گرد آوری و تحلیل داده ها پایان نامه:

در مورد نگارش پایان نامه گام به گام مراحل را با هم برداشتیم تا اینکه به گردآوری و تحلیل داده ها که قسمت فوق العاده مهمی در انجام پایان نامه و به عبارتی بخش حیاتی و بنیادی است رسیدیم با ما همراه باشید تا کلیدی ترین نکات را با هم در این زمینه مرور کنیم.

در تمامی پژوهش ها داده هایی گردآوری و تنظیم و خلاصه سازی و توصیف و بعد از مقایسه تحلیل و بررسی و به عبارتی تفسیر می شوند.فقط نوع داده های گردآوری شده و چگونگی تحلیل است که باعث متفاوت جلوه کرده این پژوهش ها می شود. ابزار گرد اوری اطلاعات کاملا متفاوت است از مصاحبه و تهیه پرسشنامه گرفته تا اسناد و مدارک تاریخی و برای هر رشته این ابزار متفاوت است اما داده ها به هر صورتی که تهیه شوند در گردآوری و تحلیل آن باید یکسری موارد که به عنوان اصول پایه تلقی می شود رعایت شود.مهمترین گام های گرد اوری و تحلیل داده ها را با هم مرور می کنیم.
مهمترین گام های گرد آوری و تحلیل داده ها

تناسب روش با اهداف اولیه
تناسب روش شناسی با پرسش ها
روایی و پایایی ابزار پژوهش
معرفی جامعه پژوهش
انتخاب روش نمونه گیری
حجم و کیفیت داده ها
پرهیز از سوگیری در تحلیل
کاهش اثر عوامل خطا
قانع کنندگی پرسش های حاصل
رعایت اخلاق پژوهش

با رعایت این گام ها مطمئنا می توانید موفق تر در گردآوری و تحلیل داده ها عمل کنید و با یک برنامه مشخص پیش بروید.

 

برای چاپ مقاله علمی و پژوهشی و مشاوره انجام پایان نامه دکتری و مشاوره پایان نامه ارشد با ما تماس بگیرید : 09353132500

پایان نامه من بزرگترین سامانه تخصصی مشاوره پایان نامه در ایران

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.