پایان‌ نامه تز رساله چیست و چه تفاوتی با هم دارند ؟ | اصول پایان‌ نامه نویسی در ایران

پایان‌ نامه تز رساله چیست و چه تفاوتی با هم دارند ؟ | اصول پایان‌ نامه نویسی در ایران

پایان‌ نامه تز رساله چیست و چه تفاوتی با هم دارند ؟ | اصول پایان‌ نامه نویسی در ایران :

پایان‌ نامه یا تز یا رساله نوشتاری است که دانشجویان در موضوعی خاص مربوط به رشتهٔ تحصیلی خود، برای دریافت مدرک تحصیلی می‌نویسند. در پایان‌ نامهٔ دانشجویان موضوع یا سؤالی را بررسی کرده و از راه تجزیه و تحلیل و یا تجارب عملی و یا آزمایشی به آن پاسخ می‌دهند. به بیان دیگر پایان‌ نامه شامل استدلال موضوعی، ارائهٔ پژوهشی تجربی، حاصل کارآموزی و یا عصاره‌ای از درس‌های آموخته‌شده در دوران تحصیلی دانشجوست که با راهنمایی اساتید نگارش و تدوین می‌شود. پایان‌ نامه با عنوان و محتوای تکراری در هیچ سیستم آموزشی و در هیچ مقطع تحصیلی‌ای تعریف نشده‌است و همهٔ دانشجویان موظف به نگارش پایان‌ نامه با موضوع و محتوای جدید هستند. اغلب پایان نامه های دوره کارشناسی به صورت نوشتاری حاصل از گردآوری تحقیقات دیگر می باشد. در حالی که پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری لزوماً باید موضوع جدیدی را مورد هدف قرار دهد.

در بسیاری از متون از کلمهٔ «پایان‌ نامه» برای نوشتار پایان دورهٔ دورهٔ کارشناسی و یا کارشناسی ارشد و از کلمهٔ «تز» و یا «رساله» برای نوشتار پایان دورهٔ دکتری استفاده می‌شود. تفاوت «تز» و «رسالهٔ دکتری» با پایان‌ نامهٔ دورهٔ کارشناسی یا کارشناسی ارشد، جدیدبودن و نوآوری پژوهش‌های انجام‌شده و همچنین حجم بیشتر این تحقیقات در دورهٔ دکتری است. به عبارتی دیگر پایان نامه دوره کارشناسی و یا کارشناسی ارشد گاهی می تواند ارائه نتایج پژوهشی توسعه گونه در مطالعات و تحقیقات پیشین باشد اما «تز» و یا «رساله» لزوماً باید نتایج حاصل از پژوهش ایده ای نوین و یا ارائه راه حلی برای مسئله ای که تاکنون حل نشده بوده است، باشد. معمولا پایان نامه ها از ساختارهای مشخصی تبعیت می کنند که در هر رشته برخی از مراحل متفاوت است. اما کلیات آنها در اکثر موارد یکسان است. بنابراین برای آشنایی شما در این مقاله، ساختار کلی یک پایان نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد را ارایه کرده ایم.

 

۱ ـ فصل اول : کلیات تحقیق

 ۱۰۱ مقدمه

۲۰۱ بیان مساله

۳۰۱ اهمیت و ضرورت تحقیق

۴۰۱ اهداف تحقیق

۰۱۰۴۰۱  هدف اصلی

۰۲۰۴۰۱ اهداف فرعی

۰۵۰۱ سئوالهای تحقیق ( در صورت تدوین فرضیه در این قسمت در بندی جداگانه اشاره شود )

۰۱۰۵۰۱ سئوال اصلی

۰۲۰۵۰۱ سئوالهای فرعی

۶۰۱ فرضیه های تحقیق

۱۰۶۰۱ فرضیه اصلی

۲۰۶۰۱ فرضیه های فرعی

۷۰۱ تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق

۰۱۰۷۰۱ تعریف نظری

۰۲۰۷۰۱ تعریف عملیاتی

۲ ـ فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 ۰۱۰۲ مقدمه

۰۲۰۲ مبانی نظری تحقیق ( شامل تعاریف ، الگوها و مدل های مطرح )

۳۰۲ مروری بر پژوهش های داخلی

۳۰۳ مروری بر پژوهش های خارجی

۳۰۴ نقد پیشینه تحقیق

۳۰۵ چارچوب نظری تحقیق

۳ ـ فصل سوم : روش تحقیق

 ۰۱۰۳ مقدمه

۰۲۰۳ روش تحقیق

۰۳۰۳ جامعه آماری

۰۴۰۳ حجم نمونه

۰۵۰۳ روش نمونه گیری

۰۶۰۳ روش های گردآوری داده ها

۰۷۰۳ ابزار گردآوری داده ها

۰۸۰۳ روایی و پایایی ابزارهای گردآوری اطلاعات

۰۸۰۴ روش های تجزیه و تحلیل داده ها

۸۰۵ روش اجرا

۴ ـ فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 ۰۴۰۱ مقدمه

۰۲۰۴ توصیف جمعیت شناختی نمونه تحقیق

۳۰۴ شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق

۴۰۴ تحلیل داده ها متناسب با سئوالها و فرضیه های تحقیق

۵ ـ فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات

 ۰۱۰۵ مقدمه

۰۲۰۵ تحلیل بر اساس مبانی نظری ، سئوالها و فرضیه های تحقیق

۰۳۰۵ بحث و جمع بندی

۰۱۰۳۰۵ تبیین مدل نهایی تحقیق ( در صورت ارائه مدل )

۰۴۰۵ پیشنهادات تحقیق بر اساس مبانی نظری ، سئوالها و فرضیه های تحقیق

۰۱۰۴۰۵ پیشنهادات کاربردی

۰۲۰۴۰۵ پیشنهادات سیاستگذاری

۰۳۰۴۰۵ پیشنهادات جهت تحقیقات آینده

ـ منابع

  • منابع فارسی
  • منابع لاتین

ـ ضمائم

  • نمونه ای از ابزارهای گردآوری داده ها
  • شواهد مستند گردآوری داده ها
  • نتایج تحلیل نرم افزاری داده ها
 

تذکر : کلیه منابع فارسی و انگلیسی بر اساس سبک APA یا سبک های دیگر طبق درخواست دانشگاه تهیه شود .

توصیه می کنیم مطالب راهنمای انتخاب موضوع پایان نامه و  ۷ توصیه مهم برای دفاع موثر از پایان نامه را هم مطالعه کنید.

 

برای چاپ مقاله علمی و پژوهشی و مشاوره انجام پایان نامه دکتری و مشاوره پایان نامه ارشد با ما تماس بگیرید : 09353132500

پایان نامه من بزرگترین سامانه تخصصی مشاوره پایان نامه در ایران

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.