فصل های پایان نامه | فصل های پایان نامه دکتری و ارشد

فصل های پایان نامه | فصل های پایان نامه دکتری و ارشد

فصل های پایان نامه | فصل های پایان نامه دکتری و ارشد :

هر پایان نامه از پنج فصل تشکیل می شود در ادامه به فصل های پایان نامه اشاره خواهیم کرد.
فصل اول : کلیات تحقیق

در این فصل به بیان مسئله پژوهش ,اهداف و فرضیه ها ,ضرورت انجام تحقیق,تعریف متغییرها و تعریف اصطلاحات پرداخته می شود.در بیان مسئله به توجیه موضوعی که انتخاب کردیم می پردازیم.در این قسمت به سؤالاتی از قبیل چرا مسئله پژوهش باید مورد مطالعه علمی قرار گیرد بحث می شود.شروع در بیان مسئله مشکل می باشد اما در آخر هدف تحقیق بیان می شود.

در بیان مسئله به چندین سؤال پاسخ داده می شود.سؤالاتی از قبیل: دلایل احتمالی مشکلات چیست ؟بروز مشکلات چقدر است و چه کسانی را در بر می گیرد؟

اهداف باید به روشنی بیان شود و با عنوان,بیان مسئله و فرضیه هماهنگ باشد.فرضیه و سؤالات باید به صورت جمله خبری و جهت دار بیان شود.در کل پایه ی علمی  داشته باشند.در مطالعات توصیفی سؤالات تحقیق بیان می شود.در تعریف نظری متغییرها باید از یک مرجع معتبر استفاده کرد و با کلمات ساده آن را بیان کرد.مساله پژوهش براساس پیش فرض ها پایه گذاری شده است.پیش فرض ها احتیاجی به استدلال ندارند.حوادث طبیعی برحسب تصادف نیستند و دلایلی دارند.

فصل دوم:مروری برتحقیقات انجام شده

با مروری بر تحقیقات محقق در این فصل درک می کند که  در زمینه پژوهش خود چه کارهایی انجام داده و چه اطلاعاتی در این زمینه وجود دارد و باید از کجا شروع کند و با چه کاری و چگونه آن را انجام دهد.در حقیقت در این فصل نتیجه گیری عمومی, ضعف های موجود در مطالعات و نکات اصلی اشاره می شود.در مرور مطالعات اول باید به مطالعاتی بپردازیم که بیشترین ارتباط را با مطالعه حاضر دارند.ذکر نام نویسنده و سال تحقیق در متن الزامی می باشد.در این فصل باید به خلاصه ای از نظرات و بحث کلی اشاره شود.

فصل سوم:مواد و روش ها

در این فصل با توجه به نوع رشته شامل :جامعه پژوهش,حجم نمونه,محیط,حجم نمونه و روش های محاسبه آن,روش تجزیه و تحلیل داده ها محدودیت های پژوهش می باشد.

فصل چهارم:نتایج

این فصل شامل بیان  نتایج از تحقیق می باشد.مطالب در این بخش بدین صورت است که بر اساس یافته های حاصل از پژوهش تنظیم می شود.شامل جداول و نمودارها می باشد.یافته ها باید با جملات ساده ذکر شود و برای اطلاعات بیشتر از جزئیات به جداول مراجعه شود.

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

این فصل شامل نتیجه گیری,بحث,تفسیر و پیشنهادات است.درابتدای بحث به سؤالات پژوهش پاسخ داده میشود.و بعد از آن نتایج محققین بررسی می شود و اگر تفاوتی بین آنها باشد بیان می شود. در این فصل  به یافته های مهم علمی با دلایل منطقی اشاره می شود.باید به این نکته توجه کرد که نتیجه گیری در پایان پایان نامه عنوان می شود.خواننده با خواندن مطالب در نتیجه گیری باید به یافته های مهم پایان نامه دست پیدا کند.

 

برای چاپ مقاله علمی و پژوهشی و مشاوره انجام پایان نامه دکتری و مشاوره پایان نامه ارشد با ما تماس بگیرید : 09353132500

پایان نامه من بزرگترین سامانه تخصصی مشاوره پایان نامه در ایران

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.