انجام پایان نامه | کارشناسی ارشد | دکتری | دکترا | مشاوره انجام پایان نامه ارشد دکتری

انجام پایان نامه | کارشناسی ارشد | دکتری | دکترا | مشاوره انجام پایان نامه ارشد دکتری

انجام پایان نامه | کارشناسی ارشد | دکتری | دکترا | مشاوره انجام پایان نامه ارشد دکتری :

انجام پایان نامه های مختلف و مشاوره پایان نامه دکتری، ارشد در رشته های مختلف از جمله علوم پایه، علوم انسانی، کامپیوتر و…

تیم پایان نامه من ارائه دهنده خدمات در حوزه پروپوزال ، پایان نامه ، رساله دکتری ، مقاله و تحقیقات دانشجویی می باشد و در این حوزه ها هر گونه نیاز به دریافت اطلاعات و مشاوره می توانید از طریف ورود به بخش تماس با ما اطلاعات ارتباطی را دریافت نمایید. در ادامه جهت آشنایی بیشتر با موضوع پایان نامه مقاله ای را ارائه نموده ایم.

آیین نامه های دانشگاه های مختلف

بروی لینک های زیر جهت دریافت شیوه نامه یا آیین نامه های انجام پایان نامه کلیک کنید.

آیین نامه های نگارش و ندوین پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی 
شیوه نامه نگارش و ندوین پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی اراک  
شیوه نامه های نگارش و ندوین پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی قشم  
ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﻳﻦ و ﻧﮕﺎرش ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮی – دانشگاه قم
شیوه نامه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری – پیام نور 
راهنمای نگارش رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد (کلیه رشته ها) – دانشگاه پیام نور
دستور العمل نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد حوزه مدیریت تحصیلات تکمیلی
دستور العمل نگارش رساله دکتری حوزه مدیریت تحصیلات تکمیلی 
راهنمای نگارش پایان نامه مهندسی عمران – نقشه برداری
شرایط دوره و ضوابط اخذ و دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﮕﺎرش و ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﮕﺎرش و ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺳﯿﺮﺟﺎن

در هفته های آتی دیگر موارد مربوط به آیین نامه های دریافت و نگارش پایان نامه و انجام پایان نامه را نیز بار گذاری خواهیم کرد 

گروه تحقیقاتی پایان نامه من همراه همیشگی دانشجویان هرگونه سوالی که فکر میکنید ما بتوانیم شما را راهنمایی کنیم را بپرسید تا ذهن آرامی نسبت به مسیر انجام پایان نامه برای شما شفاف باشد.

پایان نامه چیست؟

در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری مهمترین بخش دوران تحصیلی ارائه و انجام پایان نامه میباشد؛زیرا بدون ارائه پایان نامه امکان فارغ التحصیلی وجود ندارد. فرآیندتکمیل و انجام پایان نامه در تمام رشته ها به یک صورت بوده اما نوع مطالعه و روش های تحقیق تفاوت دارند. در رشته های زیست شناسی، شیمی، بیوشیمی و … مهم ترین بخش انجام پایان نامه به کارهای آزمایشگاهی مربوط میشود. و در رشته های انسانی مانند روانشناسی و مشاوره مهم ترین بخش یک( هنگام انجام پایان نامه )تجزیه و تحلیل داده های خام میباشد. برای پیدا کردن موضوع مناسب برای انجام پایان نامه ۳گام اساسی وجود دارد. در ابتدا یک حیطه مورد علاقه و موردنظر از رشته ی خود را انتخاب میکنیم. در گام بعد باید برای آشنایی بیشتر با حیطه انتخابی و مسلط شدن بر جنبه های مختلف موضوع مورد تحقیق باید اطلاعات جمع آوری میکنیم که برای این کار باید مطالعه و پژوهش خود را افزایش داده؛ کاربردی تر کنیم. در گام بعدی و پس از تسلط بر جنبه ها باید مسائل مختلف حیطه را شناسایی نموده و آن را به عنوان موضوع پژوهشی انتخاب کنیم. برای شناسایی مسائل و مشکلات حیطه مورد تحقیق میتوان از مسئولین مربوط به رشته و اساتید مجرب رشته مصاحبه بگیریم و همچنین از پژوهش های پایگاه های خارجی نیز کمک گرفت.

پروپوزال پیش درآمدی از انجام پایان نامه

از اصلی ترین و مهمترین مراحل آغاز انجام پایان نامه، پروپوزال و یا همان طرح پیشنهادی از موضوع پایان نامه به شورای پژوهشی دانشکده و سپس دانشگاه است. ارائه طرحی کلی از پایان نامه اهمیت زیادی دارد و رعایت اصول نوشتار آن تعیین کننده تصویب و یا عدم تصویب شورای پژوهشی می باشد.

ترتیب بخش های انجام پایان نامه:

الف- فصل اول هنگام انجام پایان نامه:

Introduction مقدمه یا کلیات تحقیق محتوای فصل یک ممکن است در برخی از دانشگاه ها تفاوت هایی داشته باشد. اما معمولاً محتوای فصل یک به ترتیب زیر است: ۱٫ مقدمه: طرح کلیات تحقیق ۲٫ بیان مساله: شرح مشکل و ارایه آنها به شکل سوال کلیدی برای پاسخ به کمک تحقیق ۳٫ ضرورت و اهمیت تحقیق: چرایی انجام کار و معرفی کاربران احتمالی نتایج تحقیق ۴٫ اهداف تحقیق: آنچه تحقیق به دنبال انجام آن است ۵٫ فرضیه ها یا سؤال های تحقیق: مسیری برای اجرای تحقیق ۶٫ پیش فرض ها: قبول مواردی برای اطمینان از حرکت در مسیر اجرای تحقیق ۷٫ تعریف عملیاتی وا‍ژه های تحقیق: اقدامی برای برداشت مشترک از مفاهیم تحقیق در برخی از دانشگاه ها تاکید بر این است که محدودیت های تحقیق نیز در همین فصل نوشته شود. در برخی از دانشگاه نیز بر نوشتن مبانی نظری تحقیق در این بخش تاکید دارند.

ب-فصل دوم انجام پایان نامه:

Review and Literature ادبیات و پیشینه تحقیق ۱٫ مقدمه : معرفی محتوای فصل ۲٫ مبانی نظری: نطریه های مرتبط با موضوع و قابل بحث در فصل پنج (در تعدادی معدودی از دانشگاه ها مبانی نظری در فصل یک ارایه می شود) ۳٫ پیشینه تحقیق: تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع ۴ مطالعه موردی : شامل شهر یا سازمانی هست که پرسشنامه در آن توضیح خواهد شد ۵ جمع بندی کلی: جمع بندی از مجموع ادبیات پیشینه

پ-نگارش فصل سوم هنگام انجام پایان نامه:

Resarch Methodology روش شناسی تحقیق:

 1. مقدمه: معرفی محتوای فصل
 2. روش و طرح کلی تحقیق: اشاره به روش تحقیق از ابعاد هدف، محیط اجرا، استراتژی و مسیراجرا
 3. جامعه آماری: معرفی جامعه آماری
 4. نمونه آماری و روش نمونه گیری: بیان تعداد نمونه و روش نمونه گیری
 5. متغیرهای تحقیق: شاخص های تغییر پذیر تعریف می شوند
 6. ابزار اندازه گیری: معرفی ابزار و اعتبار و روایی آن
 7. شیوه جمع آوری اطلاعات: روش اجرا در جمع آوری اطلاعات
 8. روش های آماری: معرفی انواع روش های آماری مورد استفاده در پایان نامه

ت- نگارش فصل چهارم هنگام انجام پایان نامه:

Findings تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق ۱٫ مقدمه : معرفی محتوای فصل ۲٫ توصیف داده ها: جداول و نمودارهای توصیفی ۳٫ آزمون فرضیه ها یا طرح سؤالات : متناسب با یافته ها جداول و نمودارهای ذیربط ارایه می شود.

ث- نگارش فصل پنجم در انجام پایان نامه:

Discussion بحث و نتیجه گیری ۱٫ مقدمه : معرفی و محتوای فصل ۲٫ خلاصه تحقیق: خلاصه سه فصل ۳٫ خلاصه یافته ها: خلاصه فصل چهارم ۴٫ بحث : مقایسه تحقیقات و نتایج موافق و مخالف با نتایج حاصل از یافته ها ۵٫ نتیجه گیری: ارایه پیام حاصل از تحقیق ۶٫ محدودیت های تحقیق: محدودیت های در کنترل و خارج از کنترل محقق( در برخی از دانشگاه ها در فصل یک نوشته می شود) ۷٫ پیشنهادهای برخاسته از تحقیق: پیشنهادهایی که با نتایج بدست آمده می توان ارایه کرد. ۸٫ پیشنهادهایی به سایر محققین : پیشنهاد برای انجام تحقیقات بعدی قابل ذکر است، که این فرمت حالت کلی است و در برخی دانشگاه ها، تغییرات جزئی در ترتیب آن وجود دارد.

پایان نامه و انجام پایان نامه، تحقیقی بزرگ و جامع است که توسط دانشجوی کارشناسی ارشد و یا دکتری، متناسب با رشته تحصیلی و تحت نظر یک استاد با عنوان استاد راهنما و استاد دیگری به نام استاد مشاور انجام می گیرد.

موضوع پایان نامه، فرآیند انجام پایان نامه، روش های به کار گرفته شده هنگام انجام پایان نامه و مقاله چاپ شده حاصل از آن ارزش و اعتبار چند ساله تحصیلی دانشجو می باشد و پلی به منظور موفقیت های آینده او محسوب می گردد.

مراحل انجام پایان نامه و نگارش آن در دانشگاه های مختلف وزارت علوم و تحقیقات و وزرارت بهداشت و درمان تفاوت هایی جزئی دارند؛ اما در کل از یک اصل پنج فصلی تبعیت می نماید.

برآورد هزینه ها، مواد، امکانات مورد نیاز پروژه و اهداف کاربردی طرح بخش های اصلی و مهم پروپوزال می باشند. متاسفانه در بیشتر دانشگاه های کشور به ویژه شهرستان ها واحد درسی کامل و جامعی به منظور ارائه مراحل و جزئیات انجام پایان نامه وجود نداشته و یا به شکل کاربردی نمی باشد؛ این موضوع سبب سردرگمی، استرس، کاهش عملکرد و بی اعتبار بودن بسیاری از پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و مقطع دکتری دانشجویان سراسر کشور است.

امروزه موسسات و شرکت های قانونی بسیار زیادی به منظور مشاوره و ارائه فوت و فن های داشتن یک پایان نامه خوب در اختیار و دسترس دانشجویان تمامی رشته ها قرار گرفته است. برخی از موسسات به شکل تخصصی مربوط به وزارت بهداشت هستند و برخی مرتبط با وزارت علوم و تحقیقات می باشند، در این بین موسسات کمی هستند که با دانشجویان هر دو وزارت همکاری نموده و خدمات علمی پژوهشی بسیاری به آنها ارائه می دهند، یکی از آنها گروه تحقیقاتی پایان نامه من است.

نحوه تایپ و ویرایش پایان نامه

تایپ پایان نامه نیز اصول خاصی داشته و به هر صورت نمی توان پایان نامه را تحویل داد بلکه اصول نگارشی و صفحه آرایی آن نیز باید رعایت گردد. موارد مهمه که باید در تایپ رعایت گردد بصورت زیر اعلام می گردد:

 1. فاصله بین خطوط یک سانتی متر می باشد و نوشته های پایان متن پایان نامه باید بصورت یک در میان باشد.
 2. در تایپ باید فونت استاندارد از دانشگاه پیگیری گردد و فونت کل متن یک اندازه و یک نوع و فونت تیتر های اصلی و تیتر های فرعی فونتی بزرگتر می باشد.
 3. در صورتی که در متن علامت یا کاراکتر خاصی استفاده می گردد مثل ثبت معادلات ریاضی باید بصورت تایپی بوده و نمی توان این بخش ها را دستی اعمال گردد..
 4. در صورت نیاز به ثبت اطلاعاتی همچون جدول یا تصویر باید این بخش ها بصورت مرتب و بصورت تایپ تهیه و یا تصاویر را یک دست در نرم افزار های مربوطه تنظیم و در متن پایان نامه استفاده می گردد لازم به توضیح است که اطلاعات جداول در بالا جدول و به ترتیب شماره گذاری و اطلاعات تصاویر در پایین جدول و به ترتیب شماره گذاری می گردد.
 5. کادر بندی های مربوط به هر صفحه پایان نامه باید طبق استاندارد قرار گیرد این استاندارد باید برای تمامی المان های موجود در پایان نامه صدق نماید و به این صورت می باشد که سمت راست و چپ هر صفحه پایان نامه ۳ سانتی متر فاصله داشته باشد، حاشیه ای بالا و پائین نیز باید ۵/۲ سانتی متر می باشد.
 6. پایان نامه ها باید در صفحات A4 تنظیم گردند.

گروه تحقیقاتی پایان نامه من

این گروه با همکاری تعدادی از افراد تحصیل کرده در مقاطع تحصیلی مختلف، کار خود را آغاز نمود. این گروه در زمینه  های مختلفی مانند آموزش صفر تا صد پروپوزال، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و مقطع دکتری، آموزش نگارش مقالات مروری و اورجینال داخلی و خارجی، مشاوره و یادگیری زبان های خارجی، مشاوره اعزام به خارج از کشور و نحوه انجام پروژه های دانشجویی فعالیت می نماید. این گروه آماده ارائه مشاوره و آموزش انجام پایان نامه و سفارشات پروپوزال و دانشجویی در زمینه های فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه، دامپزشکی، پرستاری و مامایی، پزشکی و پیراپزشکی بوده و رضایت شما را صد در صد تضمین می نماید.

این گروه به منظور رضایت کامل دانشجویان این امکان را فراهم آورده است که ۱۰۰ درصد هزینه پرداختی را در صورت عدم رضایت به مشتری بازگرداند. این گروه علاوه بر آموزش انجام پایان نامه قادر به ارائه مشاوره در زمینه انتخاب موضوعات روز و پژوهشی قابل انجام پایان نامه مرتبط با رشته دانشجویان نیز می باشد.

خدمات این گروه به شکل حضوری و یا اینترنتی با مراجعه به سایت مورد نظر و انتخاب گزینه های مرتبط با خدمات آن در دسترس دانشجویان قرار خواهد گرفت. امکان ارتباط، درخواست مشاوره، سفارش و خدمات دیگر به وسیله گروه پایان نامه من از طریق شبکه های مجازی مختلف نیز وجود داشته و به صورت آنلاین در اختیار دانشجویان و متقاضیان قرار می گیرد. از دیگر ویژگی گروه پایان نامه من قیمت های منطقی، منصفانه و دانشجویی به منظور خدمات مختلف پژوهشی و نگارشی می باشد.

ارائه مشاوره های آماری و آنالیز داده ها

از دغدغه های اصلی دانشجویان در انجام پایان نامه، ارائه کارهای آماری فصل چهار و نرم افزارهای مورد استفاده در آنالیز داده های پایان نامه است. امروزه تنوع نرم افزارها بسیار زیاد است و هر یک از آنها امکانات مربوط به خود را داشته و قابل استفاده برای موضوعاتی خاص می باشند. گروه پایان نامه من با ارائه مشاوره و خدمات آماری حرفه ای، مشکل فصل چهار و آنالیز آماری داده ها را حل نموده و بهترین آنالیز آماری را در اختیار دانشجویان رشته های مختلف قرار می دهد.

ترجمه متون انگلیسی تخصصی در انجام پایان نامه

یکی از مراحل اصلی و مهم در نگارش پایان نامه و پروپوزال، استفاده از متون انگلیسی و ترجمه آنها است. ترجمه متون کاری بسیار تخصصی و زمان بر است که نیاز به سطح متوسط و بالایی از دانش زبان انگلیسی دارد. بکارگیری متون انگلیسی تاثیر به سزایی در انتخاب موضوع و کیفیت انجام پایان نامه شما داشته و ترجمه تخصصی و کاربردی آنها از دیگر خدمات گروه پایان نامه من و تیم ترجمه آنها به شمار می آید.

اشتباه رایج در انجام پایان نامه ها

متاسفانه این تفکر نادرست وجود دارد که گاها بعضی افراد دارند این است که میتوان با کپی کردن فصل ها و بخشهای مختلف چندین مقاله ی انجام شده توسط دانشجویان در سالهای گذشته ، میتوانند یک مقاله جدید ارائه دهند ، درصورتی که این کار اصلا ارزش علمی ندارد.

فروش و یا خرید پایان نامه ها  (به جای انجام آن)

پایان‌نامه‌ها به صورت غیرقانونی در بعضی از سایت ها خریدوفروش می‌شوند. این سایت ها اقدام به فروش پایان‌نامه‌های انجام شده با عنوان، مشخصات و مبلغ معین می‌کنند. قیمت پایان‌نامه‌ها با توجه به مقطع تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد، یا دکترا) متفاوت است. انجام پایان نامه توسط دیگر افراد غیرقانونی است، و تیم پایان نامه من ، صرفا جهت مشاوره در این زمینه میباشد.

انجام پایان نامه ارشد و نکات مرتبط با آن

امروزه انجام پایان نامه ارشد، دارای فنون و علوم مختلفی می باشد که افراد می توانند با استفاده از این علوم نسبت به نگارش پایان نامه های خود اقدام نمایند. اما بعضی از افراد به دلایل مختلف قادر به انجام پایان نامه ارشد برای خود نمی باشند و این کار را به شرکت ها و افرادی که به نگارش پایان نامه ارشد می‌ پردازند، می سپارند. لذا قصد داریم نکات مختلفی که در مورد انجام پایان نامه ارشد وجود دارد را در این متن با دقت مورد بررسی قرار دهیم و چگونگی انجام آن توسط شرکت ما و خدماتی که در مورد آن وجود دارد را برایتان آشکار سازیم. چنانچه قصد انجام این کار را دارید با ما تا پایان همراه باشید تا نکات مختلفی که در مورد آن وجود دارد را دریابید.

انجام پایان نامه ارشد برای علوم پایه

انجام پایان نامه ارشد برای علوم پایه نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بسیاری از افراد در علوم پایه فعالیت دارند، که در راه انجام پایان نامه ارشد خود دچار مشکلاتی خواهند شد. لذا این افراد می توانند با سپردن پایان نامه ارشد خود به موسسات و شرکت هایی که انجام پایان‌ نامه را تقبل می‌کنند، به راحتی نسبت به نگارش پایان نامه خود اقدام نمایند. گفتنی است این دروس هر کدام دارای روش های خاص خود می باشند. به طور مثال افراد برای نگارش پایان نامه رشته ادبیات خود، سعی می کنند با تحقیق و بررسی کتب مختلف نسبت به نگارش یک پایان نامه اقدام نمایند. اما چیزی که وجود دارد بعضی از افراد در ایده پردازی کمی مشکل دارند و همین موضوع باعث می‌ شود که کار خود را به بیرون سپرده و موسسات مختلف نسبت به انجام پایان نامه ارشد آن ها اقدام نمایند. گفتنی است انجام پایان نامه های ارشد که برای علوم پایه صورت می گیرد، جزو آسان‌ ترین پایان نامه ها می باشد و افراد اغلب خود برای نوشتن پایان نامه هایشان اقدام می کنند. اما توصیه ما این است که برای انجام پایان نامه های علوم پایه نیز به موسسات مختلف مراجعه کرده تا بتوانید، بهترین پایان‌ نامه را داشته باشید.

انجام پایان نامه ارشد برای رشته عمران

اما در متون بالا به بررسی ساده ترین و سخت ترین انجام پایان نامه ارشد اشاره‌ ای داشتیم. یکی دیگر از رشته هایی که برای علوم مختلف مهندسی مورد استفاده قرار می‌ گیرد را که باید مورد بررسی قرار دهیم رشته عمران و مشتقات آن می باشد. افرادی که قصد انجام پایان نامه ارشد عمران را دارند باید توجه داشته باشند که این نوع از پایان نامه نیز یکی از سخت‌ ترین پایان نامه ها می باشد که معمولاً افراد با ایجاد سازه‌ های مختلف سعی در انجام آن دارند. گفتنی است محاسبات مختلفی برای این نوع از پایان نامه صورت می‌ گیرد که افراد باید با توجه به نوع نرم افزارهایی که در این راه وجود دارد، آن را انجام دهند. موسسات مختلفی برای بسیاری از افراد این نوع از پایان نامه را انجام می دهند نتایج آن را به آن ها ارائه می دهند. عضی از افراد فکر می‌ کنند که این نوع از پایان‌ نامه ها به دلیل این که با سازه های مختلف سر و کار دارد، دیگر نیاز به محاسبات ندارد. اما می‌ توان گفت که بیس رشته عمران محاسبات است و افراد حتماً باید با محاسبات و استفاده از نرم افزارهای مختلف در راه انجام پروژه های عمران اقدام نمایند.

مقالات استخراج شده از پایان نامه

ثمره و نتیجه نهایی انجام پایان نامه، مقاله یا مقالات استخراج شده از آن است که خلاصه و کلیاتی از زحمات چند ساله شما را به قلم می کشد. امروزه مقاله نویسی و صحیح نوشتن آن و از همه مهمتر انتخاب ژورنال مناسب و مراحل ارسال و پذیرش آن یک علم و یا شاید بتوان گفت مهارت محسوب می گردد که از اصول خاص خود پیروی می نماید. مقاله پایان نامه از اصلی ترین مدارک مورد توجه به منظور امتیاز مصاحبه آزمون دکتری به حساب می آید،

از این رو نگارش آن اهمیت بسیار زیادی دارد و فرایندی زمانبر است. گروه پایان نامه من با داشتن کادری مجرب قادر به انجام مشاوره و یا نگارش مقاله داخلی و خارجی پایان نامه شما با بهترین کیفیت در کوتاهترین زمان ممکن است و دانشجویان می توانند با اعتماد کامل نتیجه زحمات چند ساله خود را با نوشتن مقاله استخراج شده از پایان نامه توسط این گروه به ثمر بنشانند.

از دیگر مشکلات و تشویش های دوران دانشجوییبعد از انجام پایان نامه، دفاع از پایان نامه و آماده سازی مراحل اجرایی آن مانند اسلایدها، انجام پروژه های نرم افزاری و نسخه کامل پایان نامه به منظور ارائه به داورهای جلسه دفاع می باشد که کمی زمان بر است و بر استرس سخنرانی و ارائه دانشجو می افزاید.

سه گام پیدا کردن یکموضوع مناسب برای انجام پایان نامه، پژوهش و مقاله

اول: انتخاب یک حیطه مورد علاقه از رشته مورد نظر دوم: آشنایی با حیطه مورد نظر از طریق مطالعه و سرچ پژوهش ها(برای اینکه بدانیم حیطه مورد نظر از چه جنبه هایی مورد بررسی قرار گرفته است) سوم: شناسایی مسائل حیطه مورد نظر و انتخاب آن به عنوان موضوع پژوهشی و یا شناسایی نوآوری ها و تازه های حیطه مورد نظر و انتخاب آن به عنوان موضوع پژوهشی نکته : شناسایی مسائل و مشکلات حیطه مورد نظر از طریق بررسی مصاحبه مسئولین مربوط با رشته، اخبار و نظرخواهی از اساتید نگته :شناسایی تازه ها و نوآوری های حیطه مورد نظر از طریق بررسی پژوهش های انجام شده در پایگاه های خارجی

گام نهایی بعد از انجام پایان نامه،چاپ مقاله ISI

مزایای انتشار مقاله ISI برای دانشجویان

*پذیرش راحت تر در مقطع دکتری *گرفتن بورس تحصیلی از دانشگاه های معتبر بین المللی در سراسر جهان *استخدام راحت تر در کلیه ادارات و سایر مراکز دولتی و خصوصی *پذیرفته شدن بسیار راحت تر به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی *امکان ادامه تحصیل در مقطع، رشته و دانشگاه دلخواه در تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بدون آزمون ورودی *امکان عضویت در بنیاد ملی نخبگان *شناخته شدن به عنوان متخصص و صاحب نظر در موضوع *امکان گرفتن پروژه های تحقیقاتی با درآمدهایی بسیار بالا *ایجاد شدن احساس افتخار و اعتماد به نفس در نویسندگان مقالات *نظریه پردازی و بیان دیدگاه های نویسندگان در زمینه های تخصصی *ثبت کردن تحقیقات و مطالعات انجام شده به نام نویسندگان و حفظ دائمی آنها *عرضه پژوهش و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به افراد زیادی در تمامی نقاط جهان

تیم پایان نامه من با بهره گیری از مشاورین مجرب و تحصیل کرده به دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف در رشته های گوناگون برای انجام پایان نامه کمک میکند.از ویژگی های این تیم میتوان به ارائه برنامه زمانی مدون برای انجام پایان نامه اشاره کرد. این وبسایت به صورت حضوری و اینترنتی فعالیت داشته و یکی از بهترین وبسایت های انجام پابان نامه میباشد

گروه پایان نامه من با ارائه خدمات آماده سازی این مراحل آرامش و اعتماد خاطر نسبی به دانشجویان داده و این تشویش ها و دل نگرانی ها را به خاطره ای شیرین مبدل می سازد. برای مشاوره و هرگونه سؤال درباره خدمات ما از جمله ترجمه متون تخصصی ، نگارش و انجام پایان نامه و مقاله ISI می توانید از طریق تماس با ما در ارتباط باشید.

آموزش انجام پایان نامه

در کارگاه ها یا کلاس های آموزش انجام پایان نامه دانشجویان با فصل های مختلف پایان نامه آشنا شده و می آموزند که چگونه مطالب فصول مختلف پایان نامه ی خود را جمع آوری نموده و یادداشت نمایند. درواقع به طور کلی پایان نامه های کارشناسی ارشد از فصل های مختلف زیر تشکیل شده است:

 • کلیات
 • روش انجام کار
 • نتایج یا یافته ها
 • بحث و نتیجه گیری
 • رفرنس مطالب

فصول مختلف پایان نامه هر کدام به نوبه ی خود قسمت های مختلفی را شامل می شود که شما بایستی با اطلاع از هر کدام از آن ها، مطالب مربوط به همان بخش را جمع آوری نموده و بنویسید. همچنین در آموزش انجام پایان نامه کارشناسی ارشد شما با انواع رفرنس دهی مطالب آشنا شده و می توانید رفرنس مطالب مختلف نوشته شده در پایان نامه را به یکی از روش های معمول برای رشته ی تحصیلی خود، استخراج کرده و در فصل مربوط به خود نگارش نمایید.

 

برای چاپ مقاله علمی و پژوهشی و مشاوره انجام پایان نامه دکتری و مشاوره پایان نامه ارشد با ما تماس بگیرید : 09353132500

پایان نامه من بزرگترین سامانه تخصصی مشاوره پایان نامه در ایران

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.