انجام پایان نامه ارشد معماری کامپیوتر

انجام پایان نامه ارشد معماری کامپیوتر

چکیده:

کیفیت خدمات ، نوآوری ، سفارشی سازی محصول،سرعت ارائه خدمات بدون وجود محدویت زمانی و مکانی همزمان با از بین رفتن مرزهای اقتصادی از مهمترین دستاوردهای فناوری در عرصه اقتصادی است . بانک های نیز به عنوان عناصر اصلی نظام اقتصادی ، از این تغییرات مستثنی نبوده و در طول چند سال گذشته با تغییرات شگرفی روبرو بوده اند .

برای طراحی یک بانکداری الکترونیکی کارآمد لازم است که از معماری استفاده گردد . معماری بانکداری الکترونیکی بالاترین سطح از انتزاع است که در نتیجه آن تحلیل مفید از ویژگی ها و قسمت های مختلف بانکداری الکترونیکی امکان پذیر می گردد .تحلیل کارائی در این سطح به لحاظ تشخیص آنکه آیا معماری پیشنهاد شده می تواند کارائی مورد نظر ذینفعان مختلف بانکداری الکترونیکی را برآورده سازد یا خیر نقش تعیین کننده ای در انتخاب معماری داشته باشد .

در این مقاله تعریف مشخصی از بانکداری الکترونیکی ارائه می شود و معماری  لایه های مختلف آن ار لحاظ فنی بررسی می شود و سپس سعی شده با استفاده از شبکه های پتری رنگی مدل قابل اجرا ارائه گردد و کارائی قسمت های مختلف معماری به خصوص سرویس دهنده های مختلف بانکداری الکترونیکی را مورد بررسی قرار داد .

واژگان کلیدی: بانکداری الکترونیکی ، معماری ، شبکه پتری رنگی،ارزیابی کارائی

تعریف مسئله

معماری می تواند برای توصیف اجزاء و روابط بین آنها همچنین توصیف چگونگی آنها در یک سیستم مورد استفاده قرار بگیرد. معماری یک نظم است که بر ایجاد روابط شفاف و صریح تمرکز می نماید . مدل ها ابزاری مناسب برای نشان دادن ارتباط عناصر گوناگون درون معماری می باشند. به هر حال اکثر مدل ها بیشتر بر نمای وظیفه مندی معماری متمرکز می باشند و کمتر به دیگر نماها پرداخته اند .
در معماری رفتار به ساختار مقدم بوده و با یک ساختار می توان رفتارهای گوناگونی را داشت ، اما کدام یک از این رفتارها(سبک ها) مناسبتر برای معماری است و نیاز ذینفعان مختلف را مرتفع می سازد؟ . برای پاسخ به این سئوال نیاز به ارزیابی معماری است. به لحاظ اینکه سبک معماری علاوه بر تغییر در رفتار معماری بر خصوصیات معماری نیز تأثیرگذار خواهد بود ، برای ارزیابی آن نیاز خواهد بود که ارزیابی معماری علاوه بر کنترل صحت رفتار معماری برخی نیازمندی های غیروظیفه مندی معماری نیز مورد ارزیابی قرار دهد. یکی از این نیازمندی های غیروظیفه مندی مهم معماری ، کارائی آن است. برای آنکه رفتار معماری مورد ارزیابی قرار گیرد ، یکی از بهترین گزینه ها استفاده از مدل قابل اجرا می باشد. اما این مدل قابل اجرا چگونه و با استفاده از کدام الگوریتم ایجاد گردد که علاوه بر کنترل صحت رفتار معماری ، کارائی آن را نیز مورد بررسی قرار دهد .  با استفاده از نتایج حاصل از شبیه سازی این مدل و تحلیل آنها می توان از اطلاعات بدست آمده در جهت تغییر، اصلاح و یا حتی اطمینان از سبک معماری اعمال شده ، استفاده نمود.

اهداف تحقیق

به منظور توسعه سیستم های کاربردی سازمانی ، سطح تجرید اجزاء معماری می بایست به اندازه سطح تجرید دامنه کاری سازمان ارتقاء یافته باشد.رویکردهای سنتی شیء گرایی و مبتنی بر مولفه برای ساخت چنین سیستم هایی، ناکافی بوده و منجر به ایجاد رویکرد نوین مبتنی بر سرویس که از سطح تجرید بالاتری برخوردار است، شده اند. معماری مبتنی بر سرویس به عنوان یکی از سبک های معماری در راه حل های سازمانی نیز مطرح است.
شبکه های پتری رنگی به لحاظ ساده گی و همچنین پشتوانه قوی ریاضی می تواند ابزار مناسبی برای ترسیم مدلی از معماری از دیگر نماها باشد خصوصا زمانی که لازم باشد معماری از لحاظ فاکتورهای اجرایی مورد ارزیابی قرار گیرد . می توان با استفاده از شبکه های پتری رنگی مدل قابل اجرایی از معماری ایجاد نمود و سپس با استفاده از فاکتورهای بدست آمده معماری ارائه نمود که نیازهای ذینفعان مختلف بانکداری الکترونیکی در آن گنجانده شده باشد .
همانگونه گه شرح آن رفت ، هدف از انجام پایان نامه معماری کامپیوتر حاضر، بررسی ارزیابی و تحلیل کارائی معماری بانکداری الکترونیکی می باشد تا بتوان یک ارزیابی از معماری مدل شده از بانکداری ارائه نمود. برای آنکه بتوان ارزیابی مناسبی از معماری ارائه داد مدل های مختلفی برای این ارزیابی وجود دارد که ما با استفاده از شبکه پتری رنگی که یک مدل کارا و دقیقی است به ارزیابی معماری مورد نظر خود می پردازیم . بنابراین هدف از انجام پایان نامه معماری کامپیوتر حاضر ارائه مدلی قابل اجرا مناسب برای ارزیابی رفتار و کارائی معماری با استفاده از شبکه های پتری رنگی است.

 

برای چاپ مقاله علمی و پژوهشی و مشاوره انجام پایان نامه دکتری و مشاوره پایان نامه ارشد با ما تماس بگیرید : 09353132500

پایان نامه من بزرگترین سامانه تخصصی مشاوره پایان نامه در ایران

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.